Register your email and
we’ll automatically keep you updated about our news
alpy op?t v b?eznu

p?estože nám to vý?ítají nebojíme se létat do evropy !!! jsme tam nebo ne???

v databázi je 22 obrázků
viditelnost zatím nic moc
jsme tu op?t
observato? traunstein
traunsee
jednou taky
takto to bude jednou u nás??
až budem velký budem létat t
ve welsu vždy p?átelské p?iv
ul sekce ve welsu

Zpět

AeroExpo Europe / Prague 2009